Bli volontär i Centrum

Volontär i Centrum är en verksamhet som vänder sig till alla som vill engagera sig frivilligt. Som volontär kan du göra en insats antingen för seniorer eller unga i stadsdelsförvaltningen Centrums verksamheter.

Vad är en volontärinsats?

Volontärinsatser är ett folkhälsoarbete främst inriktat på sociala och kulturella aktiviteter. Insatsen ersätter inte anställd personal, utan kompletterar den kommunala servicen.

Du som gör en volontärinsats uppmuntrar seniorer att knyta nya kontakter och fortsätta att ta del av samhällslivet. Du kan även göra insatser tillsammans med barn och unga, exempelvis som Senior i skolan eller sagoläsare i förskolan.

Du som aktiv volontär skapar tillfällen för medmänniskor att mötas både enskilt och i grupp. Exempel på återkommande aktiviteter:

 • Följeslagare
 • Väntelefoni
 • Läxhjälp
 • Praktiska hörnan
 • Söndagsträffar
 • Club Oscar
 • Träffpunkter, Mötesplats-Kulturhus och äldreboenden
 • Surfsupport
 • Re - Pehr - era

Aktiviteter genomförs av volontärer både i och utanför våra lokaler. Vi träffas oftast på Mötesplats-Kulturhus för seniorer, Centrums träffpunkter, Anhörigcenter och på några av Centrums äldreboenden.

Vad innebär det att vara volontär?

Att vara volontär betyder att du gör en insats utan ekonomisk ersättning.

När du börjar som volontär träffar du volontärsamordnaren, som leder och organiserar insatserna. Tillsammans pratar vi om vad det innebär och vad som kan förväntas av dig. Du har möjlighet att forma insatsen gemensamt tillsammans med mottagaren och avgör själv hur mycket tid du vill avsätta för din volontärinsats.

 • Du får regelbundet stöd och uppmuntran
 • Du blir försäkrad om något skulle hända dig när du gör en insats
 • Du skriver på ett tystnadslöfte

Är du intresserad?

Är du intresserad och känner att du vill göra en meningsfull insats för en medmänniska?

Här kan du anmäla dig direkt på webben om du är intresserad av att bli volontär i Centrum. Följ bara instruktionerna i anmälningsformuläret .

Har du frågor eller är du intresserad av att göra en volontärinsats är du välkommen att Kontakta oss.