Bli volontär

Som volontär gör du en viktig medmänsklig insats. Den bygger på ett ömsesidigt givande och tagande. När du är volontär får du möjlighet att träffa nya människor och dela livserfarenheter med. Du ger av din tid och får mycket tillbaka.

Vilka insatser kan jag göra?

Du kan bidra på olika sätt, för seniorer som bor på äldreboende eller för de som bor hemma. Du kan också stödja personer som vill träna och utveckla sin svenska.

För seniorerna handlar insatserna om att göra något som gör vardagen roligare. Du erbjuder guldkanten, ett samtal, en fika, en promenad eller något annat ni kommer överens om. På äldreboenden kan du hjälpa till vid aktiviteter av olika slag.

När du hjälper till att träna svenska möter du personer från olika länder och kulturer. Några har kommit nyligen, andra har bott här under en längre tid. Du stödjer och uppmuntrar deltagarna att prata och förstå svenska och kan hjälpa till med läxor om du vill.

Hur mycket tid tar det?

De flesta volontärer avsätter en till två timmar i veckan.

Vilket stöd får jag?

Som volontär får du regelbundet stöd från samordnaren både enskilt och i grupp. När du gör volontärinsatser är du försäkrad. Samordnaren leder och organiserar insatserna och ser till att allt fungerar väl.

Hur blir jag volontär?

Är du intresserad av att bli volontär kontaktar du volontärsamordnaren. Samordnaren berättar om vad det innebär att vara volontär och du får berätta lite vem du är. Därefter matchas du med det uppdrag du vill göra.

Du kan också anmäla ditt intresse via det här webbformuläret.