Bilder från Viktorius

Viktorius är en daglig verksamhet för dig som behöver mycket stöd i din vardag. Här deltar du i aktiviteter i våra sinnesstimulerande rum, musik och friskvård. Vi arbetar både individuellt och i grupp.

Foto: Oliver Andersson
Sinnesstimulerande rum.
Foto: Oliver Andersson
Interiör.
Foto: Oliver Andersson
Entré från gatuplan. Södra Viktoriagatan 39
Foto: Oliver Andersson
Entré från gårdssidan. Övre Besvärsgatan.