Bilder från Viktorius nedre

Viktorius nedre är en daglig verksamhet för dig som är på tidig utvecklingsnivå. Här deltar du i aktiviteter som till exempel taktil beröring, musik, bad och utflykter.

Foto: Oliver Andersson
Sinnesstimulerande rum.
Foto: Oliver Andersson
Interiör.
Foto: Oliver Andersson
Entré från gatuplan. Södra Viktoriagatan 39
Foto: Oliver Andersson
Entré från gårdssidan. Övre Besvärsgatan.