Foto: Oliver Andersson

Arbetsuppgifter och aktiviteter

Viktorius nedre är en daglig verksamhet för dig som är på tidig utvecklingsnivå.

Här deltar du i aktiviteter som utflykt med verksamhetsbuss eller buss och spårvagn. Du kan också få lyssna till musik med handledare. Vi har också tillgång till sinnesstimulerande rum.

Du kan delta både individuellt och i grupp. På våra läsplattor och stationära datorer kan du använda pedagogiska datorprogram som stimulerar och utvecklar dig.