Arbetsuppgifter och aktiviteter

Du som söker dig till verksamheten ska ha förmåga att arbeta självständigt utifrån handledning av personal på arbetsplatsen. Arbetsplatserna är individuellt anpassade och exempel på aktiviteter är trädgårdsskötsel, skötsel av grönområden och renhållning.

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor, funderingar eller vill veta mer. Se våra kontaktuppgifter här.