Till innehåll
Samtliga bilder: Pontus Johansson

Vi kan påverka - en energisparsatsning

Vi kan påverka vår energi!

Vi kan påverka är en energisparsatsning med fokus på att förändra beteenden. Den vänder sig till alla verksamheter i stadsfastighetsförvaltningens cirka 1 700 fastigheter i Göteborg och hjälper verksamheterna att bli mer hållbart energieffektiva.

${loading}