Till innehåll
Samtliga bilder: Pontus Johansson

Vi kan påverka - en energisparsatsning

'Vi kan påverka' är en energisparsatsning med fokus på att förändra beteenden. Den vänder sig till alla verksamheter i Lokalförvaltningens 1400 fastigheter i Göteborg och stödjer verksamheterna i att bli mer hållbart energieffektiva. Kolla Vi kan påverka-låten på Spotify och Youtube!

Aktuellt

2019: första halvan

Publicerad 5 september 2019
Vi jobbar nu med kök i 7 av 10 stadsdelar. 316 deltagande verksamheter igång, varav 300 är kök. Via Big Wind har vi gett 11 föreställningar som setts av 520 personer. Vi har träffat 1060 personer på våra workshops och bidragit med energiminskning på 520 000 kWh (årlig energi för 43 lägenheter).

MAJ: Workshop med Västra Göteborg

Publicerad 11 juni 2019
Under månaden har vi nu rullat igång med alla kök i Västra Göteborg, vilket innebär ungefär 60 st. Detta gör att vi nu jobbar med alla kök i nästan hela Göteborg! Vi håller också på att lösa tekniska detaljer kring mobila mätare, så vi kan mäta icke-mätbara platser.

FEBRUARI: En mellanmånad

Publicerad 20 februari 2019
Inte så mycket action under månaden, mer än att få saker att rulla och en och annan workshop naturligtvis. Vi bestämde oss för att vara mindre offensiva gentemot grund- och förskolor i väntan på att deras respektive förvaltning bestämmer riktlinjer.
${loading}