Till innehåll

Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 14 september 2020 klockan 12:07 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19
Samtliga bilder: Pontus Johansson

Vi kan påverka - en energisparsatsning

'Vi kan påverka' är en energisparsatsning med fokus på att förändra beteenden. Den vänder sig till alla verksamheter i Lokalförvaltningens 1400 fastigheter i Göteborg och stödjer verksamheterna i att bli mer hållbart energieffektiva. Kolla Vi kan påverka-låten på Spotify och Youtube!

Aktuellt

JANUARI: Fördubblad energibesparing

Publicerad 8 januari 2020
I och med första månaden på 2020 kan vi stolt konstatera att resultatet av 2019 års energibesparing är en fördubbling av fjolårets. Tillsammans har våra deltagande verksamheter i Göteborgs Stad använt 1 033 000 kWh mindre el jämfört med deras referensår. Tillsammans kan vi göra skillnad!

2019: andra halvan

Publicerad 8 januari 2020
Under hösten har vi använt vår nya färdiga generatorcykel på olika workshops. Den har tagits emot positivt och skapat ökad förståelse för energi och hur mycket olika saker drar. Precis som vi önskade. Vi är supernöjda!

2019: första halvan

Publicerad 5 september 2019
Vi jobbar nu med kök i 7 av 10 stadsdelar. 316 deltagande verksamheter igång, varav 300 är kök. Via Big Wind har vi gett 11 föreställningar som setts av 520 personer. Vi har träffat 1060 personer på våra workshops och bidragit med energiminskning på 520 000 kWh (årlig energi för 43 lägenheter).
${loading}