Orange Day 2019 med UN Women

Publicerad 21 november 2019

Måndag 25 november bjuder UN Women Göteborg in till föreläsning, nätverksträff och workshop.

Måndag 25 november bjuder UN Women Göteborg in till föreläsning, nätverksträff och workshop. Syftet är att organisationer och personer som intresserar sig för och/eller arbetar mot våld mot kvinnor, flickor och transpersoner träffas och får möjlighet att bygga ett starkare samarbete och en gemensam plattform kring frågor om våld mot kvinnor*.

Datum: Mån 25 november 2019
17.00 Samling, mingel och inledning
17.15 Tjejjouren Väst berättar om sin verksamhet och föreläser
om våld i ungas parrelationer.
17.45 Workshop gemensamma strategi för arbetet mot våld i
nära relationer för ideell sektor
Ca 20.00 Sammanfattning och avslutning