Husmöte 26/8

Publicerad 20 augusti 2019

Måndag 26 augusti klockan 18.00-20.00 har vi husmöte för alla med tag till huset. Naturligtvis är även andra intresserade välkomna.

Vi börjar husmötet klockan 17.30 med korv och bröd för alla som kommer direkt från skolan eller arbeten. Kl 18.00 går vi igenom ny information inför hösten. Det kommer dessutom informeras om hur man kan bilda förening, söka ekonomiska medel etcetera från en representant från Idrott och förening. Vi avslutar senast klockan 20.00.

VÄLKOMNA!