Härmed döper vi dig ...

Publicerad 29 mars 2018

Centrums nya plats för kreativitet och möten har fått ett namn. Verket ska platsen heta.

Efter mycket stötande och blötande i referensgrupper och i workshoppar har det till slut blivit klart vad den nya verksamheten ska heta. 

Verket kommer platsen heta där unga och seniorer ska ha möjlighet att utveckla sin kreativitet och skapa nya möten över alla gränser.