Seniorverksamheten inomhus är stängd på grund av coronaviruset

Publicerad 28 juli 2020

Verkets inomhusverksamhet som riktar sig till äldre är stängd

Med anledning av coronaviruset och risken för smittspridning har stadsdelarna i Göteborgs stad fattat beslut om att tillsvidare stänga en rad olika verksamheter som riktar sig till äldre och riskgrupper, däribland stadsdelarnas kommunala öppna verksamheter, vilka i stadsdelen Centrum innefattar Verket, Mötesplats-Kulturhus, Träffpunkt Guldheden och Träffpunkt Framnäs.

Beslutet gäller tills ett nytt beslut kommer fattats. Vi som arbetar inom stadsdelens Hälsofrämjande- & förebyggandeenhet är och kommer att förbli i tjänst, även om vi ibland kan vara upptagna med uppdrag på olika håll. Vi jobbar också på för att anordna aktiviteter digitalt eller utomhus som alternativ till den ordinarie verksamheten. Om du undrar något om vår verksamhet eller bara vill ha någon att prata med en stund kan du ringa oss under kontorstid på vårt telefonnummer 031 – 365 78 26. Du kan också mejla oss på senior@centrum.goteborg.se så återkommer vi till dig så fort vi har möjlighet