Om Växthuset

Växthuset är en tillgänglighetsanpassad träningslokal som används av olika kommunala verksamheter. Här finns också träningsgrupper för allmänheten som är anpassad till olika funktionsnivåer. Träningen syftar till att öka och bibehålla kondition, styrka, balans, gångförmåga och rörlighet för att underlätta det du vill göra i vardagen. Växthuset är till för dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning och som inte har möjlighet att träna på annat håll.

Vad kan du träna på Växthuset?

I Växthuset finns en träningssal, ett gym, två grupprum, omklädningsrum med dusch samt ett litet pentry. Växthuset är tillgänglighetsanpassat. I Växthuset finns det tillgång till exempelvis innebandymål och klubbor, bordtennisbord och rack, step-up-plattor, motionscyklar, en mobil TV- skärm, Nintendo Wii, mjuka bollar av olika slag och en musikanläggning med mera.

För verksamheter som vill använda Växthuset

Växthuset används även av slutna grupper från Göteborgs Stad, med brukare som har behov av särskilt stöd. Hör av dig till växthuset om du är intresserad av att använda lokalen.