Robotverkstad för vårdnadshavare hösten 2018. Foto: Asbjörn Hanssen

Vår skola

Vättnedalsskolan ligger vid Kastanjeallén i Tynnered. Här går drygt 300 elever från förskoleklass till årskurs 6. Hos oss får eleverna utveckla nyfikenhet och lust att lära.

Skolans profil

Vi har en mångfald av elever och lärare från världens alla hörn och språkutveckling och kultur i olika former är en självklar del i vårt skolarbete. Vi lägger stor vikt vid att eleverna får träna social kompetens genom att ta ansvar, respektera och hjälpa varandra.

Att röra på sig har flera positiva effekter, därför uppmuntrar vi också till rörelse. Hjärna, hjärta, hand och hälsa ska finnas med i allt eleverna gör.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Vättnedalsskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.