Foto: Peter Svenson

Det här är Västsvenska paketet

För att skapa en attraktiv och hållbart växande region behövs ett utbyggt och mer hållbart transportsystem. Fram till år 2028 görs en rad storsatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Göteborgsregionen, det så kallade Västsvenska paketet.

Transportsystemet behöver vara effektivt eftersom att vi vill att fler människor ska kunna och vilja arbeta, besöka, vistas och bo i Göteborg. Bland annat ingår nya busskörfält, längre plattformar för pendeltåg, nya pendelparkeringar för cykel och bil, gång- och cykelbanor, bättre trafikinformation, buller och trafiksäkerhetsåtgärder, nya älvförbindelser och en pendeltågstunnel under Göteborg.

Det handlar om att bygga för framtiden - det tar tid att bygga broar, tunnlar och järnvägar. Först kring år 2028 kommer allt att vara klart.

Länk till Västsvenska paketets webbsida

Västsvenska paketet är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Halland, Västtrafik samt Trafikverket.