Foto: Marit Lissdaniels

Vår skola

På Västerhedsskolan går cirka 265 elever från förskoleklass till årskurs 3.

Om skolan

Västerhedsskolan är en skola med cirka 265 elever i förskoleklass till och med årskurs 3. Skolan har nybyggda, ljusa lokaler. Vi har också en stor härlig skolgård med många olika lekytor, bland annat en amfiteater med sittläktare och en multiidrottsplan. På sommaren finns möjlighet till vattenlek och hinderbanor för eleverna.

Förskoleklass

På Västerhedsskolan har vi en stor förskoleklass som delas in i mindre basgrupper för arbete under skoldagen. Året i förskoleklass ska förbereda eleverna för deras fortsatta utbildning. Genom en blandning av igenkänning och nya utmaningar och med gott om tid för lek ska skolan stimulera elevernas utveckling och lärande.

Fritidshem

Skolans fritidshem är indelat i fyra avdelningar.

I stora skolan finns avdelningarna

  • Björnbär för våra elever i förskoleklass.
  • Blåbär för årskurs 3.

I Lilla skolan finns avdelningarna

  • Smultron för årskurs 1
  • Hallon för årskurs 2.

Fritidshemmets verksamhet kompletterar undervisningen under skoldagen genom att kunna erbjuda eleverna att delta i olika aktiviteter, ge dem möjlighet att utveckla goda kompisrelationer samt tid till vila och återhämtning.

Trygghet och trivsel

På Västerhedsskolan ska alla kunna känna sig trygga. Skolan har ett trygghetsteam som planerar och tillsammans med övriga medarbetare. Vi genomför främjande aktiviteter för att skapa gemenskap utifrån ett årshjul. Vi har också ett faddersystem där eleverna i årskurs 2 är faddrar till eleverna i förskoleklass.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa mer om hur vi arbetar främjande och förebyggande för elevernas trygghet och trivsel samt vilka rutiner vi har för att kunna motverka diskriminering och kränkande behandling.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Elevernas delaktighet är viktig för oss på Västerhedsskolan. Därför träffas vi regelbundet i olika möten som elevråd, matråd och klassråd. Vi har också ett forum för vårdnadshavare med samverkan mellan vårdnadshavare och oss som arbetar på skolan. I forumet diskuterar vi till exempel verksamhetsfrågor, elevernas arbetsmiljö samt budget.

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Västerhedsskolan använder vi oss till största delen av vår lärplattform Vklass när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. Via ditt konto kan du bland annat följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.