Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan Vasa Kyrkogata 7 ligger i ett grönt område mitt i Vasastaden. Avdelningarna samarbetar mycket i flera gemensamma rum, exempelvis en stor ateljé. Barn och personal är just nu i tillfälliga lokaler på förskolan Orrspelsgatan 16. I slutet på juni är vi tillbaka på vår förskola.

Centralt läge

Förskolan ligger mellan Vasakyrkan och Hvitfeldtska gymnasiet. Här följs barn och pedagoger åt i åldershomogena grupper så långt det är möjligt. Gården är lummig och kuperad och bjuder in till spännande lekar. Träd och stenar blir en kuliss som stimulerar fantasi, kreativitet och motorisk utveckling. 

Samarbete mellan avdelningarna

Vi arbetar för att barnen på förskolan ska känna gemenskap över avdelningsgränserna och har därför olika gemensamma uteaktiviteter som exempelvis att springa Vasaloppet. Genom miljön vill vi skapa förutsättningar för barnen att utvecklas tillsammans och även utforska och utveckla sina egna förmågor.

Vi vill erbjuda barnen möjligheter till flera olika uttryckssätt som exempelvis skapande verksamhet, musik, rörelse och språk.

Miljötänk

Förskolan arbetar aktivt med att skapa medvetenhet hos barnen om hållbar utveckling. Det gör vi bland annat genom att uppmärksamma barnen på vikten av att äta nyttigt och ta tillvara på material som kan återvinnas eller återbrukas. Förskolans kock är kreativ och engagerar och lär barnen om nyttig mat och matlagning. 

Nära samarbete med vårdnadshavare

Det är viktigt med ett nära samarbete med barnens vårdnadshavare. Vi uppskattar att vårdnadshavare visar intresse och tar del av det vi arbetar med i förskolans verksamhet. Varje år bjuder förskolan in till vårdnadshavarmöten för att informera om och prata om verksamheten.

I förskolans lärplattform Unikum samlar vi vår pedagogiska dokumentation. Där kan vårdnadshavare ta del av våra dagliga aktiviteter.