Foto: Lars Soneby

Om Vårvinden

Vi vill att du som är ung ska ha stort inflytande och vara delaktig i verksamheten här på fritidsgården. Fritidsledarna finns här för att stödja dig.

Vad är Vårvindens fritidsgård?

Vårvindens fritidsgård är en ungdomsverksamhet som är finansierad av skattemedel. Vi vänder oss till ungdomar i årskurs 6 till och med 20 år. Vi som jobbar här är fritidsledare och vi finns här för att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ditt aktiva engagemang och ansvarstagande.

Alla har behov av att uppleva trygghet, gemenskap och rättvisa. Alla vill mötas av positiv förväntan och bli sedda som unika individer. Alla vill få uttrycka sig och uppleva möjlighet att påverka. Alla vill ha kul, utvecklas och känna att de gör något som är meningsfullt för dem själva och andra.
Vi vill vara den plats där du får möjlighet och stöd att uppleva just detta.

Vår verksamhet är:

Frivillig; du deltar bara om du själv vill.

Öppen; du behöver inga speciella förutsättningar eller färdigheter för att kunna delta och du väljer själv hur ofta och i vad du vill delta.

Processtyrd; det är dina intressen och behov som styr. För oss är det inte vad vi gör tillsammans som är det viktiga utan vad du lär dig och upplever medan vi gör det.

Trygg; vi tillåter inga typer av våld, rasism, sexism, homofobi eller andra uttryck för bristande respekt för andra. Detta oavsett om det accepteras av den utsatte eller inte. Därför är också alkohol och droger förbjudet i vår verksamhet.

Så här ser vi på dig!

Vi ser på dig som en ungdom med möjligheter, kraft och potential. Vi vill stötta dig att uppfylla dina idéer och drömmar. Kanske vet du precis vilken hjälp eller stöd du vill ha eller så har du ännu inte kommit på vad du egentligen vill. Vår övertygelse är att alla är bra på något och att alla kan utvecklas på olika sätt för att bli en god kraft i sina egna liv.

Så här är vi mot varandra!

Det spelar ingen roll var du eller din familj kommer ifrån, vilken sexualitet du har, vilket kön du har, hur mycket svenska du kan, om du har något funktionshinder eller vilken tro du har eller inte har. Här ska du kunna ta plats och ge plats samt känna dig säker. Här ska alla kunna vara sig själva.

Respekt innebär att vi lyssnar på varandra. Det innebär att vi löser problem och konflikter genom att prata med varandra i lugn och ro. Om du känner att det är svårt att vara schysst och visa respekt, säg till så hjälper vi dig med det. Fritidsledare finns alltid här för att stödja dig och andra.