Arbetssätt

Den pedagogiska verksamheten och miljön på Varnhemsgatans förskola är utformad efter barnens intressen och behov och med grund i läroplanen.

Med stöd av förskolans pedagoger får barnen möta nya utmaningar. De får hjälp att utforska och själva hitta svaren på sina frågor. Du och ditt barn möts av en öppen och tillåtande verksamhet som är inspirerande, intresseväckande och utvecklande för alla, både barn, föräldrar och pedagoger. Vi har en specialpedagog som kan ge råd och stöd i det pedagogiska arbetet.

Språket i fokus

Språkutveckling är ett prioriterat lärandemål i Gamlestadens förskoleområde. Det språkliga lärandet genomsyrar den dagliga verksamheten. Vi arbetar med många olika sätt att kommunicera och uttrycka sig på t ex drama, berättande och skapande.

Vi arbetar för en bättre miljö

Förskolan är miljödiplomerad och all personal har gått Göteborgs stads miljöutbildning. Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt miljöarbete och miljöbildning med barnen. VI har under flera år varit engagerade i ett elsparprojekt som heter ”Vi kan påverka”.