För arbetsgivare

Vill du göra en social insats för en person som behöver stöd för att närma sig arbetsmarknaden, samtidigt som du får ett par extra händer till din verksamhet?

Vill du ta emot personer för praktik?

Du får då ett par extra händer till din verksamhet och chansen att hitta en bra medarbetare, samtidigt som du hjälper en människa att få arbetslivserfarenhet.

  • Vamos riktar sig till personer mellan 18 och 54 år med beroendeproblematik och/eller ohälsa som står långt ifrån arbetsmarknaden.
  • Alla projektdeltagare får individuellt stöd av en arbetsspecialist.
  • Våra arbetsspecialister matchar rätt person till rätt arbetsplats.
  • Som arbetsgivare förbinder man sig inte till en särskild tid, det går att avbryta praktiken om det av någon orsak inte skulle fungera.
  • Personen är försäkrad av Göteborgs Stad under praktiken.

Genom att erbjuda en praktikplats bidrar du i förlängningen till att minska människors utanförskap, vilket i sin tur leder till minskat personligt lidande såväl som samhällsekonomiska kostnader.

Det här stödet får du som arbetsgivare

Arbetsspecialisten finns som stöd även för arbetsgivare kontinuerligt under hela praktiken.

Stödet kan se ut på olika sätt, exempelvis:

  • Matchning – om du har särskilda behov av en kompetens kan arbetsspecialisten matcha rätt deltagare.
  • Vara med första dagen på praktiken.
  • Finns tillhands om det skulle uppstå bekymmer.
  • Kan komma till arbetsplatsen för avstämning så ofta som det behövs.
  • Om det blir aktuellt med anställning vara en länk till Arbetsförmedlingen och vara behjälplig med att ta reda på vilka möjligheter det finns till anställningsstöd.

Allt stöd anpassas efter såväl deltagarens som arbetsgivarens behov.