Behöver du stöd

Ibland händer det saker i livet som gör att du behöver extra stöd för att närma dig arbetsmarknaden. Du med beroendebakgrund eller ohälsa kan få det stödet i projekt Vamos.

Vem riktar sig Vamos till?

 • Du som är mellan 18 – 54 år, har eller har haft beroendeproblematik och/eller ohälsa och som på grund av detta behöver extra stöd för att närma dig arbetsmarknaden.
 • Du som har försörjningsstöd och tillhör socialtjänsten i Sydväst eller Hisingen.

Vad kan du få för stöd?

Tillsammans med din individuella arbetsspecialist gör ni en arbetsprofil och en handlingsplan med olika aktiviteter utifrån dina behov, förmåga och intressen. Planen kan innehålla allt från praktik till stöd med ditt cv. Målet är att du, nu eller längre fram, ska kunna börja arbeta eller studera. Tillsammans med arbetsspecialisten arbetar ni för att du ska nå dina mål utifrån din förmåga och behov.

Tiden du deltar är individuell utifrån dina behov.

Vi som arbetar i projektet är tre arbetsspecialister, en studie- och yrkesvägledare och en arbetsgivarkoordinator.

Aktiviteter

Aktiviteter som kan bli aktuella är till exempel:

 • Skriva CV och personligt brev
 • Träna inför intervju
 • Göra studiebesök på arbetsplatser
 • Arbetsträning
 • Praktikplats
 • Skriva in dig på Arbetsförmedlingen
 • Kontakter med ditt professionella nätverk
 • Kontakt med projektets studie- och yrkesvägledare

Vill du vara med?

Om detta låter som något för dig:

 • Prata med din socialsekreterare för anmälan.
 • Därefter träffas vi för ett första möte där du får veta mer om vad Vamos kan erbjuda just dig.