Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Valthornsgatans förskola ligger bredvid Frölunda Kulturhus och nära Frölunda Torg. I nära anslutning till förskolan finns Ruddalens friluftsområde och lekplatsen Positivparken. Här talas många olika språk och olika kulturer möts. Förskolan genomsyras av ett språkutvecklande arbetssätt och vår målsättning är trygga och glada barn som har roligt tillsammans.

Fem avdelningar och åldersindelade barngrupper

På förskolan finns fem avdelningar. En av våra avdelningar bedriver till stor del sin verksamhet utomhus.

Förskolan är byggd i ett plan och varje avdelning är uppdelad i olika rum där barnen kan vara i mindre grupper. Vi utformar miljöerna efter aktuell barngrupp. Genom lekfullt lärande kan barnens fantasi, inlevelse, kommunikation och samarbete utvecklas. Vi lägger stort fokus på barnens möjlighet till delaktighet och inflytande. För oss är det viktigt att barnen kan använda material utan att vara beroende av en vuxen, därför förvaras det mesta i barnens nivå. Genom detta stärker vi ansvarstagande och barnens tro på sig själva och sin egen förmåga. Vi använder datorer och ipads som ett naturligt inslag i verksamheten.

Rolig och utmanande gård

Vi lägger stort fokus på utevistelsen och är ute så mycket vi kan under dagen. Vår utegård erbjuder olika utmaningar för barnen. Här finns gungor och klätterställningar och sandlådor. Asfalterade gångar leder runt utegården. Vi har även en yttre gård som används för att utveckla ämnet teknik tillsammans med barnen.

Utbildad personal med kunskap om språkutveckling

Vi som arbetar här är utbildade barnskötare och förskollärare med stort engagemang i barnen och deras familjer. Vi strävar efter att kunna erbjuda hjälp och stöd utifrån det varierade behov våra familjer har. De flesta av våra barn har en mångkulturell bakgrund och vi arbetar med språk och kommunikation med såväl barnen som de vuxna.

Den viktiga dialogen mellan föräldrar och pedagoger

Vi värnar om att lägga stort fokus på kontakt med er föräldrar och arbetar för en öppen kommunikation dagligen vid lämning och hämtning. Vi dokumenterar barnens utveckling i en Dokumentationsloggbok som finns i vår plattform Unikum. Där finns även tillgång till annan information.

Ett till sätt att medverka och påverka är via lokalt brukarråd som har möten två gånger per termin samt engagemang i det centrala brukarrådet. Här diskuteras verksamhetsfrågor som är viktiga för området tillsammans med rektorer.  

Vill du besöka förskolan är du välkommen att kontakta oss för att boka in ett besök! Vi tar emot besök sista måndagen i månaden klockan 15.

Kontaktuppgifter