Vår förskola

Vallareledens förskola är en natur och miljöförskola, som arbetar utifrån en Reggio Emilia-filosofin.

Förskolan har för sitt arbete med kretsloppsfrågor fått utmärkelsen Grön Flagg. Livsstil och hälsa samt temat vattenresurser är områden som förskolan jobbat med. På bottenplanet, utanför köket, finns en dokumentationsvägg där information om barnens pågående arbete inom Grön Flagg.
Barnen vistas utomhus så mycket som möjligt och de har möjlighet att vara delaktiga i naturens kretslopp genom bland annat sopsortering och odling.

Lustfylld miljö för lärande

Genom att ta till vara och jobba utifrån barnens tankar, idéer, intressen och nyfikenhet vill vi på Vallareledens förskola stimulera till utveckling och lärande.
Du och ditt barn ska kunna känna tillit och trygghet med verksamheten.
Vallareledens förskola erbjuder en lustfylld och inbjudande miljö för lärande.