Foto: Marit Lissdaniels

Välkomsten Västra Frölunda

Välkomsten Västra Frölunda för dig som nyanländ elev

Välkomsten Västra Frölunda är en mottagande verksamhet med introduktion för nyanlända elever från andra europeiska och utomeuropeiska länder. Verksamhetens uppdrag är att kartlägga elevens tidigare skolbakgrund, kunskap och erfarenheter för att stödja elevens lärande och måluppfyllelse.

Kompletterande innehåll
${loading}