Vägledare på gymnasiet

Här hittar du alla vägledare i gymnasieskolan, listade efter skolans namn. Om du vill mejla så är adressen namn.efternamn@educ.goteborg.se.

A

Angeredsgymnasiet
Hanan Chennagui telefon: 031-367 30 41, 0730-69 95 41
Safeta Memic telefon: 031-367 09 07, 0704-34 98 36

Angeredsgymnasiet och Riksgymnasiet för rörelsehindrade
Camilla Gunnarsson telefon: 031-367 30 76, 0730-69 95 99

B

Bernadottegymnasiet
Paula Arán telefon: 031-367 30 48, 0730-69 95 48

Bräckegymnasiet
Eva-Lena Sahlberg  telefon: 031-367 30 82, 0761-18 35 60

Bräckegymnasiet Introduktionsprogram
Anette Kagelind telefon: 031-367 30 88, 0728-55 39 63
Paula Arán telefon: 031-367 30 48, 0730-69 95 48

Burgårdens gymnasium
Annika Aspholm telefon: 031-367 30 55, 0730-69 95 55
​Paula Arán telefon: 031-367 30 48, 0730-69 95 48
Helen Norling telefon: 031-367 30 83, 0739-10 25 64

Burgårdens gymnasium, AST-enheten
Nils Sparreman telefon: 031-367 09 05, 0704-34 70 28

C

Center för språkintroduktion
Maria McAvey telefon: 031-367 30 32, 0730-69 95 32
 

E

Ester Mosessons gymnasium
Helen Norling telefon: 031-367 30 83, 0739-10 25 64

 

G

Gymnasiesärskolan
Anette Kagelind telefon: 031-367 30 88, 0728 55 39 63
 

H

Hvitfeldtska gymnasiet
Hanna D Linnér telefon: 031-367 30 69, 0730-69 95 69
Maria Einarsson telefon: 031-367 30 75, 0705-78 80 97
Eva Andreasson telefon: 031-367 30 45, 0730-69 95 45

I

IHGR
Helena Sjövall telefon: 031-367 30 36, 0730-69 95 36

K

Katrinelundsgymnasiet
Connie Larsen telefon: 031-367 30 30, 0730-69 95 30
Christina Flood telefon: 031-367 30 64, 0730-69 95 64

L

Lindholmens tekniska gymnasium
Katrin Karlsson telefon: 031-367 30 56, 0730-69 95 56
Safeta Memic telefon: 031-367 09 07, 0704-34 98 36

M

MTG
Veronika Strand telefon: 031-367 30 16, 0762-88 83 19

P

Peabskolan
Malin Odelson telefon: 031-367 30 37, 0730-69 95 37

Polhemsgymnasiet
Jessica Bonnier telefon: 031-367 30 38, 0730-69 95 38
Tina Teandersson telefon: 031-367 30 03, 0704-38 52 64

S

Schillerska gymnasiet
Dajana Huqi telefon: 031-367 30 50, 0730-69 95 50
Sokaina Al Sackarchi telefon: 031-367 30 43, 0730-69 95 43