Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

På vår förskola erbjuds barnen rika möjligheter till lek och samvaro. Det finns gott om lekplatser, skog och annan spännande miljö i närområdet.

Om förskolan

Förskolan Väderbodarna ligger i det natursköna området Svartedalen. Vi finns mitt i bostadsområdet i en låg byggnad med en egen gård, här erbjuds barnen rika möjligheter till lek och samvaro. Det finns gott om lekplatser, skog och annan spännande miljö i närområdet.

Våra lokaler

Avdelningarna består av ett större och två lite mindre rum. I direkt anslutning finns gemensamma ateljéer som på olika sätt inspirerar barnen till utforskande och bjuder in till lek och kreativt skapande. Det finns en gemensam matsal där vi äter i olika omgångar, de yngsta barnen lite tidigare än de äldre. I samverkan med barn och föräldrar skapar engagerade pedagoger en miljö som stimulerar barns utveckling och lärande. Med barnet i fokus erbjuder vi en variation av aktiviteter där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Förskolans gård

Vi har en välplanerad gård med naturen som inslag. Det finns olika lekredskap, motorikbana och bärbuskar. Vi har också pallkragar där vi sår blommor, grönsaker och örter på våren. När det är fint väder vid vår, sommar och höst sitter vi ute och äter mellanmål. Under vintern när det är snö har vi en pulkabacke på gården.

Avdelningar och personal

Förskolan består av fem avdelningar. På förskolan arbetar både förskollärare, barnskötare och personal som ansvarar för kök och städ. Några ur personalen talar andra språk utöver svenska.

En vanlig dag på förskolan

Varje dag fylls med olika aktiviteter utifrån ett tematiskt innehåll. Förskolans läroplan Lpfö 98 ligger till grund för all verksamhet. Under dagen förläggs en del av verksamheten utomhus. Vi äter frukost, lunch och mellanmål på förskolan. En så stor del som möjligt av maten som serveras är ekologisk och lunchen tillagas av en egen kock. Ett välfyllt salladsbord står alltid framdukat. Vid säsong används örter och grönsaker från vår egen odling.

Är du nyfiken på vår förskola?
Då är du välkommen att boka ett besök via mail till rektor  kerstin.thulin@forskola.goteborg.se så arrangerar vi ett besök där du får titta på lokalerna och vi berättar om hur en dag på förskolan kan se ut.