Medarbetardialog

Medarbetardialogerna görs ur ett befolkningsperspektiv. Förvaltningen tillvaratar den kunskap medarbetarna, som träffar invånare varje dag, har om området de jobbar i.

Medarbetarna upplever Södra Skärgården som ett bra samhälle att bo i där man känner sig trygg. Öarna präglas också av en ”det löser sig”-mentalitet genom att man ofta ser till att lösa problem själva och ställer upp för varandra.

Södra Skärgården lockar många turister och besökare vilket uppskattas, men som också leder till svårigheter med parkering och överfulla båtar vid Saltholmen. Detta behöver lösas, till exempel genom ett VIP-kort där de som bor eller arbetar i Södra Skärgården får företräde till båtarna. Även trafiksituationen på öarna lyfts upp som ett problem eftersom det har blivit både mer tung trafik och allt fler som kör väldigt fort.

För att stärka sammanhållningen behöver kommunikationerna mellan öarna förbättras, särskilt för barnen som har kompisar på andra öar. Även förbindelserna till Frölunda torg och Opaltorget är dåliga, med för många byten idag. Ett annat problem som medarbetarna tar upp utifrån verksamheternas perspektiv är svårigheterna att ta sig till båten. Exempelvis för barn och äldre som måste till läkare.

Som viktigt för skärgårdens utveckling lyftes fler arbetstillfällen och fler bostäder. Där äldres situation togs specifikt upp. Medarbetarna ser behov av bland annat fler trygghetsbostäder men också bättre möjlighet att bo kvar i hemmet, genom exempelvis trygghetskameror.

Det finns några mötesplatser som affärerna, kyrkorna och Ö-träffen på Styrsö, annars inte så många. Som förbättring önskar medarbetarna en större samlingslokal där fler får plats. Vrångös aktivitetshus är ett bra exempel. Medarbetarna beskriver att det finns ett bra föreningsliv, där kyrkan håller i väldigt mycket. Servicen på öarna med vårdcentral, livsmedelsbutiker med mera upplever de också fungerar bra och vill värna om.