Medarbetardialog

Medarbetardialogerna görs ur ett befolkningsperspektiv. Förvaltningen tillvaratar den kunskap medarbetarna, som träffar invånare varje dag, har om området de jobbar i.

Trygghet och lugn, närheten till sol och bad, fina naturområden som Ganlet och Välen är några saker som medarbetarna säger kännetecknar Önnered och Näset. Medarbetarna tycker det är viktigt att bevara karaktären på områdena, till exempel inte bygga för högt eller på grönområden vid nybyggnation. Samtidigt lyfter de behovet av fler bostäder, särskilt hyresrätter för unga.

Som utveckling framåt ser man gärna att Ganlet utvecklas för ekoturism med mer information på turistbyråer och bättre kommunikationer till och från centrum.

Grevegårdsvägen är idag en mental barriär i Tynnered. Medarbetarna upplever att man i området saknar biblioteket som förr fanns på Opaltorget. De framför önskemål om någon form av mångkulturellt hus, för att skapa fler möten och bättre sammanhållning.