Barndialog

Barnen i Åkered trivs och rör sig mycket i sitt område men vill ha bättre belysning, fler busshållplatser och bredare cykelvägar i området. Det berättar elever i årskurs 5 på Åkeredsskolan.

I barndialogen på Åkeredsskolan deltog 38 barn, varav 15 pojkar och 22 flickor. Barnens tankar tas med i det lokala utvecklingsprogrammet för stadsdelen Västra Göteborg.

Här är en sammanställning av barnens tankar och idéer om sitt närområde Önnered och Näset:

  • En av de mest uppskattade platserna i området är Rörvik eller Ganletbukten. Det är ett populärt badställe på somrarna, det är nära för de flesta och där finns dessutom en kiosk. Barnen vill gärna att det går att göra fler grejor i Rörvik förutom att bada, till exempel att man anlägger en volleybollplan där.
  • Några går ibland till Välen och kossorna. Där hänger man antingen med kompisarna eller går ut med hunden i skogen intill. En annan viktig plats är ICA vid Åkeredsrondellen. Man gillar platsen runt omkring, det är lätt att ta sig dit och det finns en busshållplats strax intill.
  • Många av barnen är aktiva i olika sporter. Det är till exempel handboll i Önneredshallen, ridning i Askims ridklubb, hockey i Marconihallen, cheerleading i Bergsjön eller badminton i Sportarenan. Många spelar fotboll, antingen vid grusplanen strax intill skolan eller vid Näsetplanen, Åkeredsvallen och vid Sportarenan.
  • På Frölunda torg hänger man med kompisarna, går runt och shoppar i butikerna eller gör mer specifika aktiviteter som till exempel dans eller besök på kulturhuset. En del upplever torget som skräpigt och önskar fler soptunnor.
  • Cykelvägarna är generellt bra men kan ibland vara för trånga, vilket gör det svårt när man får möte. På vissa håll är vägarna buckliga, där skulle det behövas bättre underhåll menar flera av barnen. En del upplever dessutom att det ibland är backigt och jobbigt att cykla.
  • Vid längre sträckor, som exempelvis till Opaltorget, Askim eller Näset, är det buss eller bil som gäller. De flesta upplever att det funkar bra men att man får vänta länge om man missar bussen. Barnen tycker att det är smutsiga säten på bussarna, med smulor och kladd, men också att det behövs fler busshållplatser.
  • Mörka platser är läskiga, bland annat gång- och cykeltunnlar men också många platser runt skolan. Det behövs fler lampor och gatlyktor. Det brukar vara en del ungdomsgäng som hänger vid skolan på kvällarna vilket gör att barnen ibland tar omvägar. Mopeder eller bilar som kör på gångvägarna runt skolan kan också vara läskiga ibland. Barnen berättar om flera händelser i Näset på senare tid, med inbrott i bilar och båtar. Dessa händelser verkar ha skapat en otrygghet hos barnen som de ger uttryck för under dialogen.

Barnens egna förslag:

Om ett förslag stöds av flera så markeras det med antalet personer inom parantes.

Konstgräs på grusplanen bredvid skolan (11)

Nya fotbollsmål och nya stängsel runt grusplanen (4)

Kendama ställe (inomhus eller i närheten) (3)

Linbana (5)

Större ramp vid skolan. Rails vid rampen (2)

Lite mer grejor att göra vid Rörvik. T.ex. volleybollplan

Fler badställen

Städa bort skräp och tång i Rörvik, till sommaren.

Fler hållplatser (4)

Ett regnskydd vid busshållplatsen vid ICA.

Man ska få ta med sig sparken på bussen

Busskorten bör gälla även på helgerna

Bussarna ska komma en gång i kvarten (2)

Renare bussar (5)

Säkerhetsbälten i bussar

Fler cykelställ (3)

Bredare cykelvägar (3)

Bättre vägunderhåll (2)

Ta tidigare bort gruset från cykelbanorna

Att man ska få gratis cykelhjälm och cykellås.

Säkra cykellås på Frölunda Torg.

Fler lampor och gatlyktor (19)

Sätt upp stängsel vid Rörvik för att undvika inbrott i båtar

Bättre belysning i tunnlarna

Larm på dagis så att inte ungdomar röker där.

(Skol-)kiosk (5)

Spelbutik

Dataspelcenter, en spelhall där man kan spela dygnet runt (3)

Lite mer affärer runt om i Västra Göteborg

Ett litet centrum med affärer m.m.

Fler bänkar på skolgården (3)

Fler soptunnor (7)

Spola is på bandyplan

Skaterampar

Vattenfontäner så man kan gå och dricka när man är törstig

Skaffa en skidbacke

Högstadieskola (3)

Mer pengar till skolan

Wi-Fi

Gör det finare och mer välkomnande på Opaltorget (2)

Det ska vara trevligt att komma hit. Människor måste se sig omkring.