Önnered, Näset

I Önnered och Näset har vi haft en barndialog, en medarbetardialog ur befolkningsperspektiv och en öppen medborgardialog.

Här hittar du underlag från:

Barndialogen

Medarbetardialogen

Medborgardialogen