Medborgardialog

Deltagarna i de målgruppsanpassade dialogerna i området upplever Långedrag som tryggt och trivsamt. Närheten till havet och båtarna anses vara utmärkande för området.

Deltagarna i dialogerna tycker det är viktigt att bevara området som det är, men lyfter också olika förslag på förbättringar. Seniorerna betonar till exempel att det inte finns så många hyres- eller bostadsrätter, vilket kan göra det svårt att bo kvar i området på äldre dar.

I de inskickade synpunkterna tar barnen upp att bilarna kör för fort och att cykelvägar och kollektivtrafik behöver utökas och förbättras. De får medhåll av deltagarna i de målgruppsanpassade dialogerna, som tror att bristen på bra kommunikationer och kollektivtrafik gör att många blir bilburna.

Samtliga lyfter även fram vikten av att få till bättre badplatser med tillgång till badbryggor, hopptorn och toaletter. Ett annat förslag som framkommer att utveckla militärområdet till ett frilufts- och parkområde.