Medarbetardialog

Medarbetardialogerna görs ur ett befolkningsperspektiv. Förvaltningen tillvaratar den kunskap medarbetarna, som träffar invånare varje dag, har om området de jobbar i.

Medarbetarna upplever att det är mycket fokus på sportaktiviteter och övriga aktiviteter för barnen i Långedrag. Däremot finns det inte så mycket aktiviteter i närområdet utan barnen måste ta sig utanför området.

Kollektivtrafiken upplevs som bristfällig och att det på vissa ställen är långt till en hållplats.

De mötesplatser som nämns är Mötesplats trädgård, Seglarkrogen, Långedrags värdshus och kaféet ut på Saltholmen. Utöver dessa finns det inte så många ställen att mötas på utan många ses hemma hos varandra.