Barndialog

Fler aktiviteter för barn och mer miljövänliga bilar och bussar. Det är några av synpunkterna från elever i årskurs 2 på Långedragsskolan. Barnens tankar tas med i det lokala utvecklingsprogrammet för stadsdelen Västra Göteborg.

Här är en sammanställning av barnens tankar och idéer om sitt närområde Långedrag:

Bilarna i området kör för fort. Det behövs farthinder och kameror. Bättre cykel och gångvägar efterfrågas. Många av barnen lyfter fram miljöperspektivet och vill ha fler elbilar, elbussar och elbåtar för att det ska bli bättre för miljön. Mer frekvent kollektivtrafik vill barnen ha både in till stan och ut till skärgården. Många av barnen är aktiva i sporter till exempel handboll och fotboll som finns nära. Det är längre att ta sig till bland annat en ishockeyhall eller konståkningshall och det finns önskemål om att även det ska finnas i området. Det behövs också fler papperskorgar i området för att minska nedskräpningen,

Barnens förslag:

Om ett förslag stöds av flera så markeras det med antalet personer inom parantes.

Bilarna måste köra saktare

Bilarna kör oerhört fort ner till färjorna. Finns det något att se över här. Racet ner kan sluta illa. 

Fartkameror - bilarna kör för fort (2)

Fler bilgupp så bilarna inte kör så fort. 

Bättre vägar

Fler och bättre cykelvägar (3)

Gör bredare trottoar på Saltholmsgatan. De tusentals som cyklar ner på sommaren skulle behöva lite mer plats. 

Staket vid spårvägarna

Hinsholmen - varningsljud av spårvagn

Eldrivna bilar

Fler spårvagnar per minut

Fler båtar som går till alla öarna

Olika färger på spårvagnarna

Miljöbilar

Poliser i miljövänliga bilar (el)

Säkrare vägar

Bommar som fälls ner när spårvagnarna kommer istället för ljussignaler

Mer rondeller

Båtar, Bussar o Spårvagnar ska gå oftare

Snabbare kollektivtrafik

Hållplats för kollektivtrafik närmare skolan.

Fler parkeringsplatser så inte bilarna parkerar framför husen.  

Låta färjorna gå in till stan. På så sätt kan folk i stan enklare komma ut i skärgården och Långedrag. Spårvagnarna avlastar den tunga trafik som råder under högsäsong. 

Mer klätterställningar o lekparker

Fler fotbollsplaner

Bättra på lekparkerna

Inte mer hus - för trångt!

Renare hav!

Mer papperskorgar så att folk slutar slänga skräp på gatorna(4)

Renare och mindre skräp o fimpar

Snyggare stad

Mycket mer grönområden!

Mer skog

Badställen med hopptorn

Bättre badställen

Tennisplanen vid värdshuset måste fixas till

På vintern en skridskobana

Stall & ridskola

Konstgräsplaner för fotboll

Bättre lekplatser för små barn

11-mannamål på någon fotbollsplan i området

Bygga mer på lekplatsen vid fotbollsplanen (vid Reveljgatan)

Fotbollsplan med gräs till den nya skolan

Högre tak på den nya skolan så att man inte skjuter upp bollar lika lätt

Större och roligare klätterställningar (som på Engelska skolan)

Lekplats-karusell

En lekplats för lite större barn med längre rutschkanor och större gungor m.m.

En fritidsgård för olika åldrar

Ta bort klotter

Stoppa mobbningen

Hotell eller B&B

Insamling till fattiga - mer hjälp till flyktingar - tält

Viktigt att det är tryggt

Poliser som kör runt och patrullerar även på nätterna

Staten ska satsa mer på poliser

Fler poliser som åker runt och kollar att ungdomar inte röker och dricker

Folk som går runt och övervakar området

Informera barn om bra och dåliga saker när de är ute och går på nätterna

Mer affärer

Öppen bar vid Långedrags hamn

Ett köpcenter

Närmare till leksaksaffär

En affär närmare skolan