Långedrag

I Långedrag har vi haft en medarbetardialog ur befolkningsperspektiv och målgruppsanpassade medborgardialoger. Elever på Långedragsskolan bidrog med att skicka in sina synpunkter och idéer per post.

Här hittar du underlag från:

Barndialogen

Medarbetardialogen

Medborgardialogen