Medarbetardialog

Medarbetardialogerna görs ur ett befolkningsperspektiv. Förvaltningen tillvaratar den kunskap medarbetarna, som träffar invånare varje dag, har om området de jobbar i.

Medarbetarna upplever Hagen som en stad i staden. Det finns ett litet centrum med affärsverksamheter, äldreboende och skola.

Precis som i medborgardialogen tas den stora mängden bilar upp som ett problem i trafiken. I övrigt lyfter deltagarna fram brister i tillgänglighet i den fysiska miljön och brist på mötesplatser. Det är svårt att ta sig runt på backiga Toredamm och Lokattsbacken, bänkar saknas utmed promenadvägen från Nya varvet till vattnet.

Träffpunkterna är få, utöver kyrkans aktiviteter i området. En idé är att bygga ett tak över uteplatsen som finns vid entrén till Nya Varvets äldreboende, där kan bli en servering eller mötesplats.