Barndialog

Barnen i Hagen beskriver sitt område som fint och mysigt, men de vill ha bättre cykelvägar och platser för utomhusaktiviteter. Det säger en 5:e klass från Hagenskolan som deltagit i en medborgardialog.

I barndialogen på Hagenskolan deltog 24 barn, varav hälften pojkar och hälften flickor. Barnens tankar tas med i det lokala utvecklingsprogrammet för stadsdelen Västra Göteborg.

Här är en sammanställning av barnens tankar och idéer om sitt närområde Hagen, Nya Varvet och Toredamm:

  • Barnen beskriver många platser både i Hagenområdet och närliggande områden som fina och vackra, speciellt nämns områdena vid Tångudden, Nya Varvet och Stora Billingen som trivsamma. Barnen har positiva upplevelser av naturområden och närheten till vattnet. De vandrar, cyklar, matar fåglar, går i skogen och utmed kuststräckan. De besöker hamnområdet och tittar på båtar. Barnen föreslår att grönområdena kan utvecklas med mer parkbänkar och bord.
  • I området runt Hagenskolan spelar både tjejer och killar fotboll. De använder bollplanen och Hagenskolans idrottshall. För aktiviteter som orientering och badminton tar sig barnen till närliggande områden i stadsdelen, till exempel Påvelund. De saknar dock lekplatsplatsområden som erbjuder aktiviteter i form av skejtpark, studsmatta, softairgun-bana och klätterpark.
  • Barnen beskriver Kungspizza som en mysig mötesplats. När barnen tar sig utanför närområdet besöker de bland annat Frölunda Torg med omnejd för att till exempel bada och gå på biblioteket. Barnen känner sig otrygga på Frölunda Torg på grund av en del människor som upplevs som skrämmande. Barnen uttrycker också att det är skräpigt i områdena runt Frölunda och inte så mysigt.
  • Barnen beskriver att de ofta cyklar och går i området, men åker bil till aktiviteter som ligger längre bort. Barnen vill gärna ha fler cykelvägar och trottoarer. De efterfrågar också bättre underhåll av dessa, särskilt under vintertid. Barnen uttrycker att de gärna cyklar i sitt närområde.
  • Knappt hälften av barnen åker spårvagn. Flera av barnen uttrycker det som obehagligt att åka själv eller bara med kompisar. I sällskap med vuxen går det bra. Cirka en fjärdedel av barnen åker buss, de var flest killar. Flera tycker att det är mindre obehagligt att åka buss än spårvagn.
  • Ett barn som bor på öarna uttrycker att det är jobbigt att ta sig hem från skolan på grund av att båtarna inte går så ofta.
  • Barnen åker till andra platser i staden och grannkommunerna, som Ruddalen, Majorna, Slottsskogen och Åbyanläggningen i Mölndal. Här besöker de familj, utflyktsmål och sportar.

Här följer en lista på saker som barnen skulle vilja ha i området:

 (k =kille och t=tjej)

Fler och/eller bättre cykelvägar (k,t,t,k,t,k,k)

Grönområden (t,t,t,t)

Bibliotek/ fler bokbussar (t,t,k)

Kontrollanter på buss/spårvagn (t,k)

Fler och bättre väntkurer för buss och spårvagn (k,t)

Försiktigare busschaufförer (k)

Fler elbussar (k)

Mysigare spårvagnar (k)

Skejtpark (t)

Fler och bättre lekplatser (i stil med klätterparken i Kviberg) (k)

Konstgräns på grusplan (k)

Studsmatta på allmän plats, gratis att använda (t)

Soft airgunbanor (k)

Rökförbud på lekplatser (t)

Lite vakter här och där (t)

Fler livbojar vid hamnarna (t)

Mer belysning vid många ställen (t)

Renovera Hagenskolans idrottshall (k)

Klädbutik/presentbutik (t)