Medborgardialog

Deltagarna i de målgruppsanpassade dialogerna beskriver Guldringen och Bratthammar som lugna och trygga områden. De upplever att det är nära till allting med goda bussförbindelser.

Boende i Guldringen beskriver området som promenadvänligt och att vård och kultur finns nära till hands på Frölunda Torg.

Seniorerna beskriver dock att det kan vara svårt att ta sig till Kulturhuset på grund av backen som leder dit. De saknar närhet till affärer. Utan bil är det svårt att handla och alla orkar inte ta bussen.

Generellt upplever deltagarna att det finns mötesplatser i området för de som är äldre, men att det kanske behövs fler mötesplatser för ungdomar.

Grevegårdsdagen

Grevegårdsdagen arrangeras i Bergkristallsparken och besöks av många som bor i Guldringen och Bratthammar. Förvaltningen deltog på Grevegårdsdagen i oktober 2015 och samlade in synpunkter om området. Nedan finns en sammanfattning av synpunkterna.

Majoriteten av de boende upplever sitt område som lugnt. Närheten till havet och grönområden lyfts av många som mycket positivt. Dessutom är tillgången till kommunikationer god och det går smidigt att ta sig både till stan och Frölunda torg.

Fler aktiviteter för barn och unga efterfrågas i närområdet. Många lyfter fram att det har varit lite ungdomsbus i området och mopedåkning men det har blivit något lugnare den senaste tiden.

Det som saknas i området enligt de boende är en servicebutik, kvarterskrog, kafé eller bard De efterfrågar också mer familjeaktiviteter och fler lekplatser.

På frågan om var de boende träffas nämns föreningslokaler, Guldringens träffpunkt, Beryllgatans bokkafé. Smyckeparken, Frölunda torg, Frölunda kulturhus och fotbollsplanerna vid Bergkristallparken och Apelsinplan. De platser som nämns med potential till att utvecklas till mötesplatser är Bergkristallsparken, Smycketorget och fritidsgårdar.

För utvecklingen framåt av området önskas att det offentliga rummet rustas upp, fler bostadsrätter och hyresrätter med hiss, samt att förståelsen för varandra ökar och att fler olika människor möts.

Barndialog Grevegårdsskolan

I barndialogen på Grevegårdsskolan deltog 14 elever, varav 9 flickor och 4 pojkar.

Här är en sammanställning av barnens tankar och idéer om sitt närområde:

Många av barnen i Grevegården tycker om att ägna sig åt bollsporter. Några är engagerade i andra fritidsaktiviteter som parkour, airboard, ridning, dans och scouting. Barnen cyklar eller går till de flesta av sina aktiviteter. Är det längre bort åker oftast de spårvagnar eller buss. Ibland träffas de hemma hos varandra.

Platser som barnen nämner att de tycker om är:

Apelsinplan med dess fotbollsplaner
Önnered handbollsplan
Parkour vid Tolvhundrakvadrat på Frölunda Torg
Träningshallen för basket boll, Högsbo basket, nära Frölunda Torg.
Skatebanan i Bergkristallsparken
Den nya lekplatsen i Smyckeparken
Frölunda Torg, barnen åker dit ibland
Airboard i Flatås

Områdeskartorna, där barnen har markerat de platser de brukar vara på utanför skoltid, visar ett tydligt mönster. Barnen vistas oftast i området nära hemmet på fritiden. Emellanåt besöker de kompisar och släktingar i andra delar av staden. Ibland tar de sig till Fiskebäcksbadet eller till aktiviteter som ligger utanför närområdet.

Otrygga platser

Barnen trivs i stort sett i området men uttrycker att det finns platser som de känner sig otrygga på.

Sådana platser är:

Tunnlarna in till Tynnered under Västerleden.
Mörka backen upp till Smyckeparken.
Karneolgatan när många mopeder kör fort där.

Barnen berättar att det är dålig belysning vid Vättnedalsskolan och på innegårdarna till husen i områdena. Här nämns särskilt området/fastigheterna som kallas " Vita Briljant", där det förekommit skottlossning. Att det säljs narkotika i området är barnen medvetna om och det tycker de är otäckt. Barnen nämner att de vill ha poliser i området.

Barnens egna förslag

Barnen har många tankar och förslag på vad som kan förbättras i deras område.

Bättre belysning vid nya lekplatsen i Smyckeparken
Större Skatepark i Bergskristallsparken
Skatepark och Parkourplatser bredvid Briljantgatan
Bad vid Briljantgatan
En ny fotbollsplan
Önskar att det skulle gå att cykla på Påvelundsslingan
Förbättra cykelvägarna
Mer poliser överallt i området
Fler lärare i skolan
Biograf i Tynnered med låga biljettpriser
Lek och busland i Tynnered
Nya lekplatser
Ett zoo
Ett fint museum vid Frölunda Torg
En chokladfabrik
En stor klocka som liknar Big Ben
En staty av Mimmi och Musse Pigg