Medarbetardialog

Medarbetardialogen görs ur ett befolkningsperspektiv. Förvaltningen tillvaratar den kunskap medarbetarna, som träffar invånare varje dag, har om området de jobbar i.

Medarbetarna upplever att Guldringen och Bratthammar präglas av sporterna handboll och fotboll. Annars skiljer sig området åt från gård till gård med mycket gemenskap med till exempel grillning och quiz på vissa håll, medan det är mindre gemenskap på andra håll.

Vad gäller tillgången på service så saknas livsmedelsbutiken som förut fanns i Guldringen. Det finns dock affärer på Smycketorget som upplevs som viktiga för området, inte minst för den sociala kontakten bland de äldre.

Medarbetarna tror att det behövs kaféer i området för att öka utbudet av mötesplatser. Platser som man använder och möts på idag är Apelsinplan, ”Röda Huset” i Bergkristallparken, Frölunda Torg, Ruddalen, Högen och Sjöbacka. Utöver dessa är även kyrkan en viktig samlingspunkt för seniorerna medan den nyligen upprustade Bergkristallsparken kan ha potential att locka ungdomar från hela staden.

Några av de förslag på utveckling som medarbetarna har är bland annat att förbättra tvärförbindelserna för kollektivtrafiken i stadsdelen, öka utbudet av aktiviteter för ungdomar, att fler bostäder tillgänglighetsanpassas och att ett serviceboende för äldre byggs i området.