Guldringen, Bratthammar

I Guldringen och Bratthammar har vi haft en medarbetardialog ur befolkningsperspektiv och målgruppsanpassade medborgardialoger.

Här hittar du underlag från:

Barndialog

Medarbetardialogen

Medborgardialogerna