Medborgardialog

Deltagarna i de målgruppsanpassade medborgardialogerna beskriver att Fiskebäck är ett område som präglas av fiskerinäringen och att kyrkan här fyller en viktig social funktion.

Området präglas av fiskerinäringen och Fiskebäcks hamn. Deltagarna beskriver ett generellt nöje med både det serviceutbud och de kommunikationer som finns, men poängterar att det förutsätter tillgång till bil, särskilt för de som bor längst ut i Fiskebäck. Seniorerna är relativt nöjda med kommunikationerna men saknar hållplatsen som tidigare fanns utanför äldreboendet vid hamnen.

De boende menar att kyrkan fyller en viktig social funktion. Många barn är med i scoutkåren, kyrkan och andra aktiviteter under hela uppväxten. I övrigt ser man Sjöbacken som en bra mötesplats. Deltagarna i dialogerna ogillar tanken på en eventuell förflyttning av färjeterminalen vid Saltholmen till området, utan ser i stället att Sjöbacken bör utvecklas än mer som rekreationsområde. Till exempel genom belysning längs promenadstråket vid Eskils kanal, en naturlekplats för barn och unga samt en hundrastgård för att undvika hundar som springer lösa.