Medarbetardialog

Medarbetardialogerna görs ur ett befolkningsperspektiv. Förvaltningen tillvaratar den kunskap medarbetarna, som träffar invånare varje dag, har om området de jobbar i.

Medarbetarna har en generell uppfattning om att det är ett trivsamt område att bo och arbeta i. Många familjer har bott här i generationer och det finns en tendens att flytta tillbaka vid bildandet av familj. Medarbetarna beskriver det som att det finns en utpräglad fisketradition som lever kvar även idag.

Samhörigheten i området är stark och Fiskebäckskolan upplevs som en liten ”byskola”.  Kyrkorna har en stor social betydelse inom området och ger möjlighet till ett socialt nätverk. Utöver kyrkorna saknar området naturliga mötesplatser. Sjöbacka omnämns som ett område med potential till fler aktiviteter. Ungdomarna i området är engagerade i många aktiviteter såsom kören i kyrkan, sjöscouterna, handboll och fotboll.