Barndialog

Barnen i Fiskebäck beskriver sitt område som trivsamt och bra, men de vill ha bättre cykelvägar, fler bussar och belysning på platser för utomhusaktiviteter. Det säger en 5:e klass från Fiskebäckskolan som deltagit i en medborgardialog.

 I barndialogen på Fiskebäcksskolan deltog 22 barn, varav 9 flickor och 13 pojkar. Barnens tankar tas med i det lokala utvecklingsprogrammet för stadsdelen Västra Göteborg.

Här är en sammanställning av barnens tankar och idéer om sitt närområde Fiskebäck

Barnen har i huvudsak en positiv inställning till sitt område. Speciellt nämns Fiskebäcksbadet och den stora lekplatsen Nya Zeeland i Högenområdet. Av dialogen framgår det att barnen, på sin fritid, i stor utsträckning rör sig på platser i närheten av bostaden. De har positiva upplevelser av naturområden och närheten till vattnet. De cyklar oftast till olika aktiviteter och föreslår bättre underhållna cykelvägar och belysning på till exempel lekplatserna och Tippen/Sjöbacka. Barnen åker också buss och önskar tätare busstrafik som håller tiderna bättre. Fler affärer, kiosker och restauranger finns det önskemål om. Flera nämnde att de vill ha biograf och simhall i sitt område.

  • Välbesökta platser, bland såväl flickor som pojkar, är äventyrslekplatsen Nya Zeeland i Bratthammarområdet, Ica Nära Fiskebäck, området vid rondellen där den nya förskolan Stora Fiskebäcksvägen 101 ligger och Fiskebäcksbadet. Några vistas även i Långedrag och Saltholmen, samt att några besöker öarna i skärgården. Nya Zeeland är en plats där det finns mycket kul att göra. Att där också finns en fotbollsplan ses som ett plus. Flera vill ha en kiosk i anslutning till lekplatsen. Studsmattor och parkour är något som barnen gärna vill ha tillgång till i området. De som spelar fotboll uppskattar närheten till Apelsinplan. Fler pokemonstops, skejtbana och airhop önskas.
  • Barnen vill ha tillgång till biograf, Mc Donalds/restaurang, fler affärer och simhall. När barnen tar sig utanför närområdet besöker de bland annat Frölunda Torg med omnejd för att till exempel bada och gå på biblioteket. Barnen känner sig otrygga på Frölunda Torg på grund av en del människor som upplevs som skrämmande. Barnen skjutsas av förälder till aktiviteter/platser som ligger utanför närområdet som till exempel tennis i Påvelund, simning i Åbyhallen, innebandy i Flatås.
  • Barnen vill gärna ha bättre underhåll av cykelvägar och bättre belysning, det gäller bland annat platser som Nya Zeeland och Tippen. Barnen beskriver att de ofta cyklar och går i området, men åker bil till aktiviteter som ligger längre bort.
  • Tunneln under Stora Fiskebäcksvägen vid ICA Nära upplevs som obehaglig då sikten är skymd för mötande personer. Vissa samlingsplatser i området kan kännas otrygga på grund av att äldre ungdomar finns där, till exempel en plats i Björnekulla där man brukar skejta och rondellen vid nya förskolan Stora Fiskebäcksvägen 101.

Här följer en lista på saker som barnen skulle vilja ha i området

 (k =kille och t=tjej)

Fler affärer och kiosker (t,t,t,t,t,t, k,k,k,k )

Biograf (t,t,k)

Belysning på Nya Zeeland och Tippen(tt,kkk)

Kiosk vid Nya Zeeland(K)

Fler och bättre cykelvägar (t,t,t,k,k,k)

Säkrare svängar där det kommer bilar(t)

Cykelvägar i skogen (t)

Efterrätt i bamba i skolan (t)

Börja skolan en timme senare och sluta en timme senare (kanske)(t)

Mer övergångsställen (t)

Grönområden/ parker/ mer blommor (t,t,k,k)

Fler och upprustade busskurer (byt ut trasiga bänkar) (k,t,t,t)

Färre tiggare i området(k)

Golfbana 36 hål (t)

Mac Donalds/ restaurang, glasskiosker (t,t.t,t,k,k,)

Parkourbana (k,k )             

Polisstation i området (t)

Pokemonstops (k,k )

Nöjespark (k)

Skejtpark (k,k)

Simhall i området (t,t,t,k,k,k,k,k)

Renare vatten vid Fiskebäcksbadet(k)

En ny badplats i området(t )

Fler lekplatser (t)

Lekplats med säker pulkabacke (t)

Studsmatta på bland annat Nya Zeeland ( k,k)

Hoppborg på skolgården (k)

Mer saker att göra på skolgården (k)

Vattenland (k)

Mer belysning vid många ställen (t,t,k)

Kläd- och sminkbutik(t)

Zoo(k)

Friidrottsanläggning(k)

Ny fotbollsplan(k)

Flygplats(k)

Fler banker(k)

Förbättra sikten i tunneln under Stora Fiskebäcksvägen vid Ica Nära(k k,k)

Övervakningskameror (t)