Fiskebäck

I Fiskebäck har vi haft en barndialog, medarbetardialog ur befolkningsperspektiv och målgruppsanpassade medborgardialoger.

Här hittar du underlag från:

Barndialogen

Medarbetardialogen

Medborgardialogerna