Medarbetardialog

Medarbetardialogerna görs ur ett befolkningsperspektiv. Förvaltningen tillvaratar den kunskap medarbetarna, som träffar invånare varje dag, har om området de jobbar i.

Medarbetarna upplever att boende i Skattegården, Kannebäck, Grevegården och Ängås tycker mycket om sina områden, men att de samtidigt är rädda och känner stor otrygghet. Det finns en frustration över att boendes önskemål och förslag om förbättringar i området inte tas på allvar eller uppfylls och genomförs.

Läget beskrivs annars som mycket bra med närheten till Frölunda Torg, kommunikationer och havet. Grönskan och de fria ytorna i området värdesätts, som till exempel Kastanjeallén. Samtidigt kan dessa platser upplevas som otrygga på grund av mörker och för lite folk och rörelse utomhus.

Medarbetarna lyfter fram bättre belysning, fler fältarbetare och bättre tömning av soptunnor som viktiga konkreta åtgärder. Fler lokaler och träffpunkter önskas också, till exempel ett allaktivitetshus.