Barndialog

Barnen tycker mycket om fritidsgården Tyrolen och på sommaren är de vid Näsetbadet och Välen. De efterfrågar bättre belysning i områdena, framförallt runt Tyrolen. Det berättar elever i årskurs 5 på Ängåsskolan.

Barndialog på Ängåsskolan

I barndialogen på Ängåsskolan deltog 21 elever, varav 13 flickor och 8 pojkar.

Här är en sammanställning av barnens tankar och idéer om sitt närområde:

De flesta barnen pekar ut platser i närområdet såsom Briljantgatan, Smaragdgatan och Topasgatan eller området kring skolan där de brukar vara när de inte är i skolan. Många bor och/eller har kompisar i dessa områden. Det som är bra med platserna är fram för allt fotbollsplanerna och gårdarna som inbjuder till häng och lek.

Tyrolen nämns av flera barn som en positiv plats att gå till efter skolan för ett flertal aktiviteter eller bara för att hänga. Tyrolen omnämns också som en plats som barnen kan utvecklas på.

Positivparken i Frölunda är en plats dit många av barnen brukar gå för att leka på lekplatsen. Det är en rolig lekplats och det finns även möjlighet till parkour. Barnen tycker att det saknas bra lekplatser i deras direkta närområde.

Till Frölunda torg åker man med kompisar för att shoppa, hänga och titta på folk. Även Nordstan nämns som en populär plats för shopping.

En del av barnen är aktiva i sporter. Högsbo basket nämns likaså Bellevue dit man åker för att dansa och träna. Barnen åker också skridskor och spelar fotboll i Ruddalen.

På sommaren är Näsetbadet och Askimsbadet populära badställen. Även Välen pekas ut som en plats som barnen gärna åker till.

Området kring skolan nämner många som mörkt och lite otäckt att gå förbi. Det är dålig belysning och mycket skog. Väldigt mörkt särskilt på vintern när man kommer från Briljantgatan upp mot Tyrolen. Det finns en del lampor men de fungerar inte alltid, barnen behöver använda mobilerna som lampor för att se var de går. Otäckt att gå hem från Tyrolen, ledare från Tyrolen brukar följa barnen hem.

Vid fotbollsplanen precis bakom skolan brukar det hänga gäng med bilar som upplevs som obehagligt. Det brukar även vara en person med motorcykel som ibland även är på skolan, som uppfattas som lite otäckt.

Opaltorget och området kring Kannebäcksskolan uppfattas som obehagligt att gå förbi då det hänger gäng där i en koja på kvällarna. Bilbränder kring Opaltorget tas också upp som en sak som gör området otryggt.

På gårdarna vid Smaragdgatan, Topasgatan och Briljantgatan hänger det ungdomsgäng och gangsterkillar.

Barnens egna förslag:

 • Kinagunga och lekplats
 • En konstgräsplan, gungor i skolan, fler rutschkanor i Frölunda Kulturhus och högre basketkorgar i skolan.
 • Spinetter
 • Konstgräsplan i skolan, en bättre gård i skolan, större inomhussal.
 • Lekplatser, en konstgräsplan, lekplatser i skolan, skatepark, mer rutschkanor i simhallen Kulturhuset.
 • Fokus på barnens hopp
 • Belysning, lekplatser, fritidsgård för små.
 • Gatubelysning runt Briljantgatan. Säkrare områden där 6-åringar inte hittar handgranater.
 • Belysning. Mer lekplatser med gungor i skolor.
 • Respekt
 • Basketplan i skolan.
 • Större parker
 • Belysning i Ängåsområdet. En lekplats i Ängåsområdet.
 • Kinagunga i skolan. Starkare och mer belysning. Lekplatser närmare dessa områden. Mer saker till skolorna.
 • Bättre belysning
 • Mer glassbilar i områden. Belysning vid Briljant. Mer fester för barn. Bil som kör oss till skolan. Fina trädgårdar. Större lekplatser
 • Gungor, rutschkana, sandlådor, mer basketplaner.
 • En danslokal i skolan där man kan dansa. Hiphop breaking. En enorm studsmatta i Topas. En pool i skolan.
 • Bättre fotbollsplan. Basketplan och bättre basketkorgar här i Topas och i skolan.
 • Gungor till klasserna 4, 5 och 6.
 • Mera gungor i skolan. Mera lampor på kvällen.
 • Mer lampor och belysning, lekplatser i skolan, lite mindre skog. Kinagunga, hinderbana, starkare belysning.
 • Fler lampor och fler grillplatser i Topas.
 • Mer gatubelysning