Skattegården, Kannebäck, Grevegården, Ängås

I Skattegården, Kannebäck, Grevegården och Ängås har vi haft en barndialog, en medarbetardialog ur befolkningsperspektiv och målgruppsanpassade medborgardialoger.

Här hittar du underlag från:

Barndialogen

Medarbetardialogen

Medborgardialogerna