Lokalt utvecklingsprogram 2017

Under 2015 och 2016 genomförde stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg medborgardialoger under namnet "Utveckla stadsdelen". Vi vill tacka alla som bidrog med tankar och idéer!

Stadsdelen kommer fortsätta med dialogarbetet genom att ta emot förslag och synpunkter om hur stadsdelen kan utvecklas vidare. Har du frågor om programmet eller vill lämna förslag kan du kontakta stadsdelsförvaltningen. Märk mejlet med "utveckla stadsdelen" i rubrikfältet.

Här finner du länkar till programmet Lokalt utvecklingsprogram 2017, Västra Göteborg.
Läs det Lokala utvecklingsprogrammet här

Ladda ner Lokalt utvecklingsprogram 2017

Tillgänglighetsanpassad (uppläsningsbar)