Aktuellt

Detta Lokala utvecklingsprogram är det första dokumentet i sitt slag som tagits fram av stadsdelen Västra Göteborg. Stadsdelen fortsätter med dialogarbetet genom att ta emot tankar och synpunkter om hur stadsdelen kan utvecklas. Som medborgare kan du alltid lämna synpunkter och förslag till stadsdelsförvaltningen. Märk mejlet med "utveckla stadsdelen" i rubrikfältet. Programmet ska revideras minst var fjärde år. Material från nya dialoger kommer att samlas in och ligga som underlag för att uppdatera det Lokala utvecklingsprogrammet. Ett av de fortsatta syftena med det Lokala utvecklingsprogrammet är att utveckla dialogarbetet i stadsdelen och staden.

 

Mejla oss!

Har du idéer om hur stadsdelen kan utvecklas i framtiden? Du kan mejla dina idéer och synpunkter till: vastragoteborg@vastra.goteborg.se, märk mejlet "Utveckla stadsdelen". Förvaltningen i Västra Göteborg tar med sig dina idéer i arbetet med den långsiktiga samhällsplaneringen.