Till innehåll

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland från 17 februari

Senast uppdaterad: 19 februari 2021 klockan 14:33 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Nu ökar spridningen av covid-19 i Västra Götaland. Från 17 februari gäller särskilda rekommendationer för regionen. Även Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter och råd gäller fortfarande. Många av våra verksamheter påverkas så ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Utveckla stadsdelen Västra Göteborg

Lokalt utvecklingsprogram - utveckla stadsdelen och bidra till ett gott liv för alla

Under 2015 och 2016 genomförde Västra Göteborg medborgardialoger. Tankar och idéer som invånarna delade med sig av sammanställdes till ett lokalt utvecklingsprogram. I mars 2017 antog stadsdelsnämnden ”Lokalt utvecklingsprogram 2017, Västra Göteborg”. Programmet är fortsatt aktuellt och kan användas som ett stöd för att förstå områdets förutsättningar och behov.

${loading}