Till innehåll

Utveckla stadsdelen Västra Göteborg

Lokalt utvecklingsprogram - utveckla stadsdelen och bidra till ett gott liv för alla

Under 2015 och 2016 genomförde Västra Göteborg medborgardialoger. Tankar och idéer som invånarna delade med sig av sammanställdes till ett lokalt utvecklingsprogram. I mars 2017 antog stadsdelsnämnden ”Lokalt utvecklingsprogram 2017, Västra Göteborg”. Programmet är fortsatt aktuellt och kan användas som ett stöd för att förstå områdets förutsättningar och behov.

${loading}