Musikklasser

Utmarksskolan erbjuder från årskurs 6 en fyraårig profilering med musikutbildning under namnet Kortedala musikklasser. Eleverna i musikklasserna får flera gånger i veckan en fördjupning i ämnet musik.

Vartannat år gör eleverna en studieresa till Budapest i Ungern där de får möjlighet till kulturellt utbyte, intensiva konsertveckor där de besöker ungerska skolor och har lektioner med de ungerska barnen samt gör en historisk resa med tåg ner genom Europa med stopp i Auschwitz.

Vi tror att den musikaliska fördjupning våra elever får hjälper dem igenom övriga studier, tränar deras förmåga till samarbete, förbättrar språkförmågan samt ger dem säkerhet och självförtroende i att framträda på scen och i övriga sammanhang.

Musikintresse krävs

För att söka till våra musikklasser krävs inga speciella förkunskaper, men en stor vilja att lära sig spela och sjunga. Ett inträdesprov görs i februari/mars inför kommande läsår.

Musikelev på Kortedala musikklasser

Som musikelev hos oss får du lära dig:

  • grunderna i olika pop- och rockinstrument så som trummor, bas, gitarr, synt
  • sjunga i kör, lära sig stämsång, mikrofonteknik
  • grundläggande ljudteknik
  • hantera musikprogram för dator
  • grunderna i musikteori så som noter, ackord, gehör
  • att skriva egna låtar
  • skriva manus och genomföra ett stort sceniskt projekt
  • åka på turné, rodda upp en scen på olika ställen och framföra pop- och rocklåtar
  • framträda för publik,
  • spela på stan eller på scen

Musikklassernas lärare undervisar eleverna i fler ämnen än musik vilket skapar en trygghet och helhet i skolarbetet, där musiken är en självklar del. Musikeleverna läser samma ämnen och kurser som andra elever och vi använder oss av Googles molntjänst GSFE och lärplattformen Classroom. Vi kommunicerar med föräldrarna via Göteborgs stads plattform Hjärntorget. Kursplanen innebär en något utökad arbetsvecka för eleverna och kräver stort eget ansvar i alla skolämnen. Engagemanget i musiken kommer att ta tid och den extratiden märks mest under våra konsertperioder. Elevernas andra fritidsaktiviteter måste då sättas i andra hand. Musikklasseleverna får samma förutsättningar som andra elever i grundskolan att sedan söka vidare till gymnasiet.

Föräldraförening

Tillsammans med positiva och engagerade vårdnadshavare, kan Utmarksskolan erbjuda mer upplevelser och utvecklande aktiviteter än vad som normalt ingår i en grundskoleelevs
erfarenheter. Under många år har Kortedala musikklasser i samarbete med
föräldraföreningen, genomfört regelbundna studieresor till Budapest. Dessa
resor för de äldre eleverna har, förutom musikframträdanden, inneburit en
fantastisk möjlighet att ge eleverna fördjupade kunskaper i språk, historia, samhällskunskap och geografi.

Kontaktuppgifter och mer information om föräldraföreningen finner ni på
www.kortedalamusikklasser.se

Hur söker du till musikklasserna?

Du är välkommen till ett informationsmöte torsdagen 27 februari 2020 klockan 17.00.

Vi kommer informera om verksamheten och svara på era frågor och därefter är ni välkomna att få lyssna på eleverna som har konsert klockan 18.30.

Intresseanmälan till Kortedala Musikklasser 2020/2021

Gör din intresseanmälan via detta formulär. Efter att ha skickat din
intresseanmälan blir du kallad till ett antagningsprov som kommer ske i mars där du
kommer få sjunga eller spela upp en förberedd låt. Mer information kommer i kallelsen.

Vill du veta mer och få information om kommande event och konserter kan ni även
följa oss på Facebook eller instagram.

Kontaktuppgifter

Sofia Holmgren
sofia.holmgren@grundskola.goteborg.se

Eva Glaving
eva.glaving@grundskola.goteborg.se