Om Utflyttad daglig verksamhet

Verksamheten vänder sig till dig med intellektuell funktionsnedsättning, autismdiagnoser och övriga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du kan vända dig till oss om du är intresserad av att ha en individuell placering på ett företag eller förening. Verksamheten ligger i Torslanda på Flygledarevägen 3a .

Inriktningar

Verksamheten vänder sig till dig med intellektuell funktionsnedsättning, autismdiagnoser och övriga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Arbetssätt och metoder

  • Tydliggörande pedagogik
  • Strukturerade arbetsupplägg
  • Individuellt stöd
  • Handledning

Antal deltagare

Det finns ingen gräns på hur många vi kan ta emot.

Personal och kompetens

Två jobbcoacher samt en arbetsledare/metodhandledare.

Språk

Det vanligaste språk som talas på arbetsplatser är svenska.

Lokaler och omgivning

Då vi vänder oss till företaget eller föreningar kan arbetsplatsen vara belägen inom hela Göteborgs Stad eller kranskommuner.

Samarbetspartners

Här är några av de företag som vi samarbetar med: Ica Maxi, Hisingen Golf och Friskvårdscenter, Hund i centrum, Torpa hunddagis, Torslanda Golf, Wizolution och OKQ8.

Inne

Det är beroende på arbetsplats.

Stöd och hjälpmedel

Det är beroende på arbetsplats.

Ute

Det är beroende på arbetsplats.

Resa hit

Beroende på vilken arbetsplats man är på kan kommunikationssättet variera. De flesta som har Utflyttad Daglig verksamhet åker kommunal buss eller spårvagn.