Bilder från Utflyttad

Här är några exempel på arbetsplatser som du kan vara placerad på när du är på utflyttad daglig verksamhet.